Home / Chuyển đổi gói dịch vụ SCTV Đà Nẵng

Chuyển đổi gói dịch vụ SCTV Đà Nẵng

Truyền hình cáp SCTV Đà Nẵng

Thủ tục chuyển đổi gói dịch vụ

1. Dịch vụ Truyền Hình Cáp

  • Chuyển từ gói SD -> HD : Miễn phí chuyển đổi, cước hằng tháng sẽ là 99.000 đ/tháng cho 1 tivi chính và 33.000 đ/tháng cho 1 tivi phụ.

  • Chuyển từ gói HD -> SD : Miễn phí chuyển đổi, cước hằng tháng sẽ là 66.000 đ/tháng cho 1 tivi chính và 22.000 đ/tháng cho 1 tivi phụ.

  • Gói SD xem 111 kênh truyền hình , gói HD xem  146 kênh (111 kênh SD và 35 Kênh HD)

2.   Dịch vụ Internet SCTV

  • Chuyển từ gói 3M -> 4M : Miễn phí chuyển đổi, cước hằng tháng sẽ cộng thêm chênh lệch là 40.000đ/tháng.

  • Chuyển từ gói 4M -> 3M : Miễn phí chuyển đổi, cước hằng tháng sẽ giảm 40.000 đ/tháng.

Mọi sự hỗ trợ chuyển đổi quý khách vui lòng gọi bộ phận hỗ trợ theo số điện thoại : 1900 1878 

Tham khảo :

>>>> Thủ tục chuyển đổi địa điểm truyền hình cáp SCTV Đà Nẵng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonĐT:0935 80 67 80