Home / Tin Tức / Lịch Cúp Điện Đà Nẵng / Lịch cắt (cúp)điện tại Đà Nẵng tháng 6/2015

Lịch cắt (cúp)điện tại Đà Nẵng tháng 6/2015

Công ty điện lực Đà Nẵng thông báo cắt (cúp) điện một số khu vực dưới đây để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện trong mùa khô.

Vì vậy mong quý khách hàng thông cảm và có sự chuẩn bị tốt nhất cho công việc thường ngày.

Ngày 1/6/2015

ĐL Sơn Trà EED Công Ty Duy Thịnh 10:00
12:00
ĐL Cẩm Lệ VW12 KCC Nhà ở Phong Bắc 07:00
09:30
VW21 KDC Phong Bắc T6 07:00
09:30
VW32 Phong Bắc 07:00
09:30
VW33 Phong Bắc 07:00
09:30
ĐL Thanh Khê FEA K6,K10 06:30
12:00
FK10 TBA K10 -472 E10 06:30
12:00
FK6 TBA K6 – 472 E10 06:30
12:00

Ngày 2/6/2015

ĐL Liên Chiểu HEA Tuấn Nhàn, thi công ngã 3 Huế,CTCP sách giáo khoa Hoà Phát, Thành Duy, QL Bến xe, Bệnh viện lao. 04:30
06:30
HM21 HƯỞNG PHƯỚC 1 07:30
11:30
HM22 HƯỞNG PHƯỚC2 13:00
16:00
HM7 KDC Hoà Phát T1 04:30
06:30
HM8 KDC Hoà Phát T3 04:30
06:30
HM9 KDC Hoà Phát T2 04:30
06:30
HMJ Hòa An 1 04:30
06:30
HMO Nga ba Hue 5 679-E10 04:30
06:30
HN1 KDC Hoà Phát T4 04:30
06:30
HN11 Tram Bien Áp Nga Ba Hue 6 04:30
06:30
HN14 HN14 04:30
06:30
HN16 TBS HÒA AN 5 04:30
06:30
HN2 Khu Dc Hoà Phát 3-T1 04:30
06:30
HN3 Khu Dc Hoà Phát 3-T2 04:30
06:30
HN9 KDC Hoà Phát 4 T1 04:30
06:30
HNZ Trạm Hoà An 3 04:30
06:30
HNZ Trạm Hoà An 3 13:00
16:00
HO11 NGUYỄN HUY TƯỞNG T4 04:30
06:30
HO12 KVC SUOI LUONG 06:30
10:30
HO16 QUẢNG THẮNG T2 07:30
11:30
HO28 TBA THỂ DỤC THỂ THAO 15:00
17:00
HO9 Khu Dân cư Trung Nghĩa T3 04:30
06:30
HOD NGA BA HUE2-679E10 04:30
06:30
HOL OTO HOA TAN-679E10 04:30
06:30
HQH Hoà Hiệp 2 06:30
10:30
HR10 HÒA MINH 4 04:30
06:30
HR11 trạm Hòa Minh 04:30
06:30
HR13 KDC TRUNG NGHĨA 04:30
06:30
HR14 TBA KDC Hòa Hiệp 3 06:30
10:30
HR18 KDC HÒA PHÁT 5 04:30
06:30
HR19 TBA TRUNG NGHIA T5 04:30
06:30
HR20 KDC HÒA HI¿P 4 06:30
10:30
HR22 TBA KDC Phuoc Ly 04:30
06:30
HR26 TBA KDC TRUNG NGHĨA T2 04:30
06:30
HR3 Khu Dân cư Trung Nghĩa T4 04:30
06:30
HR4 KDC Nguyễn Huy Tưởng T2 04:30
06:30
HR5 BẾN XE TRUNG TÂM T1 04:30
06:30
HR6 Bến xe Trung tâm 04:30
06:30
HR7 KDC HOA PHAT 4 04:30
06:30
HRA Hoà Minh 04:30
06:30
HRB hoà Minh 04:30
06:30
HRF Hoà Mỹ 04:30
06:30
HRG Làng Phong 06:30
10:30
HRM Trung Nghĩa Hoà Minh 07:00
16:30
HRN Hoà Minh 1 ( Chùa ) 04:30
06:30
HRO Cầu Liên Chiểu 06:30
10:30
HY15 Trạm phước lý 04:30
06:30
HY18 Trạm hòa hiệp Bắc 06:30
10:30
HYC Hoà Minh 5 – 474 E9 04:30
06:30
HYW KDCNguyễnHuyTưởng 04:30
06:30
ĐL Sơn Trà EKU KDC An Cư T1-Phước Mỹ 07:30
10:00
EPU Phước Mỹ 2 07:30
11:30
EX21 DD An Cu 5 09:30
12:00
EXS Nguyễn Công Trứ 14:30
17:00
EZP DD Nguyễn Công Trứ T2 13:00
15:30
ĐL Cẩm Lệ VS17 Phước Hậu 07:00
12:00
VS18 Phước Thuận 07:00
12:00
VS26 Toan Trung 07:00
12:00
VS38 Thạch Nham Tây 07:00
12:00
VW8 Thanh Niên Xung Phong 07:30
12:00
ĐL Thanh Khê FMA Lê Độ 07:30
11:00

Ngày 3/6/2015

ĐL Hải Châu ABA Lê Lợi, Trần Quý Cáp, Đống Đa 06:30
09:00
ABB Trưng Nữ Vương 14:30
17:00
AC5 T.Tâm Y Tế dự phòng, Phan Châu Trinh 07:00
11:00
AE3 Trưng Nữ Vương 4 06:30
10:30
AE3 Trưng Nữ Vương 4 06:30
10:30
AF2 Lê Đình Dương, Triệu Nữ Vương 13:00
15:30
AFX UBND Thuận Phước 13:00
15:30
AGG Duy Tân, Lê Đình Thám 13:00
17:00
AGX Thiệu Bình 2 08:00
10:30
ĐL Liên Chiểu HEA J258 07:30
10:00
HEA Đoàn 74 09:30
12:00
HEA Trung Đoàn 683 12:30
15:30
HEA Du Lịch Xuân Thiều 15:00
17:30
HRX CN2 07:30
10:00
HYF Hoà Minh 2 T2 – 475 E10 13:00
16:30
ĐL Sơn Trà EHR Mân Thái 2 07:30
14:00
EX6 Khuê Mỹ 07:30
10:00
EX7 Khuê Mỹ 09:30
11:30
ĐL Thanh Khê FCG Hải Phòng 2 07:30
11:00
FNJ Trần Cao Vân 07:30
11:00

Ngày 4/6/2015

ĐL Hải Châu AGU 2 tháng 9 07:00
11:00
AIH Thái Phiên 13:00
17:00
ĐL Liên Chiểu HEA Dahaco 13:00
16:30
HEA Ngân hàng công thương Hoà Khánh 07:30
10:00
HEA Dưỡng Khí Đà Nẵng 09:30
12:00
HM11 QUANG NAM 1 07:30
11:30
HM15 XÓM HUẾ 13:00
16:00
HMI DA SON 1 679-E10 13:00
16:30
HY10 KDC HMinh 2 T3 07:30
11:30
ĐL Sơn Trà EED Bộ chỉ huy vùng 3 Hải Quân 07:30
10:00
EHQ Mân Thái 3 07:30
11:30
EKK Khuê Mỹ 07:30
12:00
ELC Hoà hải 07:30
12:00
ELN Sơn Thuỷ T4 13:00
17:00
EV1 Lê Văn Hiến 07:30
10:00
EVE KDC Bắc Mỹ An 07:30
12:00
EX15 Hoà hải 13:00
15:30
EX16 Hoà hải 14:30
17:00
ĐL Cẩm Lệ VT21 Thạch Nham Đông 13:00
17:00
VT36 Thạch Nham Đông 13:00
17:00
VWF Tùng Lâm 07:30
12:30

Ngày 5/6/2015

ĐL Hải Châu AGF Tiểu La, 2/9, Tống Phước Phổ 13:00
17:00
ĐL Liên Chiểu HQ10 THÔN HOÀ XUÂN 10:00
12:00
HQ7 HOÀ NINH 7 07:30
10:00
HQ9 HOÀ NINH 9 07:00
10:30
HR1 TRẠM HOA KIỀU 13:00
16:00
HY7 PHÚ THƯỢNG 13:00
16:00
ĐL Sơn Trà EPK Khuê Mỹ 13:00
16:30
EPQ Thọ Quang 13:30
15:30
EVG Mỹ An 13:30
15:30
EVT Hoà Quý 1 08:00
10:00
EX11 Nại Hiên Đông 15:00
17:00
EX23 Khuê Mỹ 07:30
11:00
EX9 Phước Mỹ 06:30
10:30
EZR Hòa Hải 13:00
16:30
EZX DD MÂN THÁI 4 06:30
09:30
ĐL Cẩm Lệ VEB Bia Khuê Trung 06:30
12:00
VSS KDC số 3 Nguyễn tri Phương 06:30
12:00
VST KDC số 3 Nguyễn Tri Phương Trạm 2 06:30
12:00
VSU Khu dân cư số 3 Nguyễn Tri Phương Trạm 3 06:30
12:00
VSV Khu dân cư số 3 Nguyễn Tri Phương Trạm 4 06:30
12:00
VSW KDC Nguyễn tri Phương 06:30
12:00
VTC Phước hoà 06:30
12:00
VTR Bình Hoà 4 06:30
12:00
ĐL Thanh Khê FI31 KCC Hoang Anh Gia Lai 08:30
11:30
FJU Đặng Thai Mai 06:30
09:00
FNF Trường Chinh 13:00
15:30
FNY Dũng Sỹ Thanh Khê 15:00
17:30
FO6 Nguyễn Chích 06:30
10:30
FQY Hoà Phát 1 (Trường Chinh) 06:30
15:30
FYI Đặng Minh Khiêm 06:30
10:30

Ngày 8/6/2015

ĐL Hải Châu AAJ Nguyễn Chí Thanh, Trần Quốc Toản, Thái Phiên 08:30
11:00
ACD Núi Thành 14:30
17:00
AD9 2 tháng 9 13:00
17:00
ADY Trần Phú, Hoàng Văn Thụ 06:30
09:00
AEC Cty Sông Thu 13:00
17:00
AFS Nguyễn Thị Minh Khai, Pasteur, Lê Duẩn 06:30
12:30
ĐL Liên Chiểu HQ2 HOÀ NINH 2 06:30
10:30
HQ5 HOÀ NINH 5 13:00
16:30
ĐL Sơn Trà EZ4 Khuê Mỹ 13:30
17:00
ĐL Cẩm Lệ VT35 Hòa Khương 06:30
14:30
ĐL Thanh Khê FI49 Đinh Núp 06:30
10:30
FI50 Trần Xuân Lê 06:30
10:30

Ngày 9/6/2015

ĐL Hải Châu ACB Ông Ích Khiêm, Thanh Thủy, Thanh Hải 13:00
17:00
AJC Ông ích Khiêm, Hải Phòng 06:30
10:30
ĐL Liên Chiểu HR25 TBA KDC 532 13:00
16:30
HRQ Hoà Khánh Nam 06:30
11:00
ĐL Sơn Trà EED Viện Khoa học xã hội vùng trung bộ 07:00
09:30
EED Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Đà Nẵng 09:00
11:30
EED Cty Đồ hộp Hạ Long, Xử lý nước thải Sơn Trà 09:30
12:00
EH12 Nại Hiên Đông 13:00
16:30
EV7 Nguyễn Duy Trinh 06:30
09:00
EVL Hòa Hải 07:00
11:00
EX17 Nguyễn Duy trinh T2 08:30
11:00
EX18 Hòa Hải 15:00
17:00
EXZ Mỹ An 13:00
16:30
ĐL Cẩm Lệ VEB Quang Vinh 06:30
09:00
VEB Trâm Anh 13:00
15:00
VU10 Hoà Phước 2 15:00
17:00
VU8 Miếu Bông 3 08:30
10:30
ĐL Thanh Khê FCY Cai Lang 2 06:30
11:00
FDD Tân Lập 5 06:30
11:00
FDT Phan Thanh 06:30
11:00

Ngày 10/6/2015

ĐL Hải Châu AAC Nguyễn Du 13:00
17:00
AFY Lý Thường Kiệt 06:30
10:30
ĐL Liên Chiểu HEA Khoáng sản Transend 07:30
15:30
HEA Cty CP cáp treo Bà Nà 08:30
11:30
HEA Thép Chánh Nguyên 12:30
15:30
HN12 Hòa Hiệp Nam 07:00
11:00
HO17 Hòa Khánh Bắc 06:30
09:30
HO20 Hòa Khánh Bắc 14:30
17:00
HQO Hòa Hiệp Nam 13:00
16:00
HR6 Bến xe Trung tâm 08:30
11:00
ĐL Sơn Trà EH8 Mân Thái 06:30
13:00
EL4 Hòa Quý 06:30
10:30
EVU Hoà Quý 1(T2) 06:30
10:30
EX12 Bá Tùng T2 13:00
16:30
EX4 KDC BÁ TÙNG 13:00
16:30
ĐL Thanh Khê FMM Thai thi Boi 2 06:30
10:30
FNE Thai thi Boi 1 06:30
10:30

Ngày 11/6/2015

ĐL Hải Châu AAF Lý Thái Tổ 06:30
09:00
AAQ Phan Châu Trinh, Tuệ Tĩnh 06:30
09:00
ACA Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng 08:30
11:00
AD6 Trưng Nữ Vương 13:00
15:30
AEO Hoàng Diệu, Trưng Nữ Vương 14:30
17:00
AGJ Phan Đăng Lưu, Núi Thành, 2 tháng 9 13:00
15:30
AJI Lý Thái Tổ, Hùng Vương 08:30
11:00
ĐL Liên Chiểu HEA Công ty Tân Á 09:00
12:00
HEA Xử lý nước thải 07:30
10:00
HEA Giấy Vĩnh Nghiệp 12:30
15:30
HEA Dahaco 14:30
17:00
HEA Cty VNECO 11, Cty Les Gants 12:30
16:00
HM15 Hòa Liên 13:00
16:30
HO16 Hòa Khánh Nam 06:30
10:30
HQS Hòa Khánh Bắc 07:00
11:00
HR10 HÒA MINH 4 13:00
16:30
HY10 KDC HMinh 2 T3 07:00
09:30
ĐL Sơn Trà EED Trường dạy nghề số 5 06:30
09:00
EL7 Bình kỳ 1 13:00
15:00
ELS Hòa Hải 13:00
17:00
EP8 Hòa Quý 08:30
11:00
EPC An Hải Đông 13:00
17:00
EPV Khuê Mỹ 07:30
12:00
EX25 KDC Thọ Quang 3 06:30
13:30
EXN Hoà Quý 2 -T3 15:00
17:00
ĐL Cẩm Lệ VS27 Khuê Trung 06:30
13:30
ĐL Thanh Khê FGI Phạm Văn Nghị 07:30
11:30
FGL Nguyễn Văn Linh 07:30
11:30

Tiếp tục cập nhật….

About truyenhinhsctv

Check Also

Truyền hình cáp SCTV Đà Nẵng khuyến mãi tháng 02/2018

Truyền hình cáp SCTV Đà Nẵng khuyến mãi tháng 02/2018

Truyền hình cáp SCTV Đà Nẵng khuyến mãi tháng 02/2018   Ưu đãi mới dành cho khách ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonĐT:0935 80 67 80